GADÉ SÉ NOURITI A ZYÉ!

Les yeux se nourrissent de ce qu'ils voient.

KRÉYÒL & LOKANS

Kréyolokans® sé plis ki on mak dépozé douvan lalwa, sé on vivasyon!

Kréyolokans® est plus qu’une marque déposée, c’est un mode de vie!

Blog

– Maké an dé lang 

– Du contenu bilingue

Odyo/Support audio

– Pawòl a granmoun

– Des messages motivationnels

MAKÉ A YÈ MATEN

PUBLICATIONS RÉCENTES

KRÉYÒL AN TOUT SÒS!

Pa ni pon sitiyasyon i pa annéta di kivédi i ni plas a-y toutkoté,
an tout bokantaj pawòl é lawonn-kozé si sa ka fèt touléjou,
si lidé, santiman, grennsèl asi sijé ki fondal pou noutout.

Kontèl :
- Mès a moun-lontan & biten-jòdi,
- Patrimwàn a manjé Gwadloup,
- Jouné touwon latè a dwa a fanm,
- Préparasyon a kannaval,
étoutkonsa.

SA SÉ KADO!

TIPAL/ASTUCES